داش آمازون

دکمه های Dash Amazon - با فشار دادن یک دکمه ، موارد جدید را مرتب کنید

آمازون با دکمه های نوآورانه DASH عرضه شده است. این دکمه های الکترونیکی کوچکی هستند که نزدیک محصولی که استفاده می کنید می چسبند و ممکن است نیاز به دوباره پر کردن یا دوباره پر کردن داشته باشد. این دکمه ها برای مدت زمان محدود و فقط برای اعضای اصلی در دسترس هستند. این یک ایده عالی از آمازون است. دکمه Tide Pods Dash را بخرید و بچسبانید ... دکمه های Dash Dash - مرتب سازی مجدد موارد روزمره با فشار دادن یک دکمه ادامه مطلب »