کوپ مرغ

ایده های تعاونی مرغ - طراحی و طرح بندی برای مرغ های حیاط خانه شما

پرورش مرغ در حیاط خانه خود در ساخت یک قفس مرغی خود بهترین راه برای دریافت تخم مرغ های ارگانیک تازه است. بسیاری از افرادی که به دنبال پرورش مرغ هستند ، به دنبال طراحی یک قفس کوچک یا متوسط ​​مرغ برای ساختن خود هستند. در زیر ما یک مرغ بزرگ ، متوسط ​​و کوچک داریم که به شما کمک می کند ... ایده های مرغ همکاری - طرح ها و چیدمان مرغ های حیاط خانه شما بیشتر بخوانید »