قفل های در

قفل درب با کلید دشوار است - نحوه تمیز کردن و روغن کاری آن توسط خودتان

قفل deadbolt درب ورودی من هنگام باز کردن کلید و چرخاندن آن سخت باز و باز می شود. اگر چند بار امتحان کنم می توانم قفل درب را باز کنم اما کلید چرخاندن به دلیل چسبناک بودن تیرچه مشکل دارد. ما از طریق درب گاراژ خود عبور کرده ایم تا وارد ... قفل درب سخت است که با کلید باز شود - چگونه خود آن را تمیز و روغن کاری کنید ادامه مطلب »