تعمیر درب منزل

دوربل کار نمی کند؟ - نحوه تعمیر دوربل

پرسش: زنگ خانه من کار نمی کند. وقتی دکمه زنگ در را فشار می دهم صدای زنگ صدا را نمی شنوم. به جای صدای زنگ صدا صدای وزوز ایجاد می کند. چه قسمت هایی از زنگ شکسته در خانه باعث می شود صدای وزوز ایجاد شود و چگونه زنگ درب خود را تعمیر کنم؟ چگونه می توان یک ... دوربل کار نمی کند؟ - نحوه تعمیر دوربل ادامه مطلب »