بخاری

شومینه خانه را با دود پر می کند - چه چیزی را باید بررسی کرد؟

مشکل شومینه خانه را با دود پر کرد. من اخیراً به خانه ای با شومینه نقل مکان کردم. جایی که من زندگی می کنم سرد است بنابراین شب گذشته ما در شومینه آتش زدیم و کل خانه پر از دود شد. مجبور شدیم پنجره ها و درها را باز کنیم تا خانه به بیرون منتقل شود. این است ... شومینه خانه را با دود پر می کند - چه چیزی را باید بررسی کرد؟ ادامه مطلب »