شماره تلفن های IRS 1800 - نحوه صحبت با یک فرد IRS زنده سریع

سUال: چگونه می توانم واقعاً با شخصی در سازمان امور مالیاتی صحبت کنم؟ من با شماره تلفن IRS در تماس می گیرم 1-800-829-1040 ، با این حال من هرگز نمی توانم یک شخص واقعی را مجاب کنم که به تلفن پاسخ دهد.

آیا می دانید چگونه کسی را وادار کنید تا در واقع جواب این خط را بدهد؟ آیا می توانید به من بگویید که کدام شماره ها را فشار دهم یک بار که با آنها تماس گرفتم IRS برای گرفتن یک شخص واقعی از طریق تلفن؟ یا شماره دیگری از IRS 800 وجود دارد که بتوانم با آن تماس بگیرم تا با شخصی در IRS صحبت کنم؟شماره تلفن های IRS 1800 - نحوه صحبت با IRS FAST نحوه صحبت با IRS FAST - شماره تلفن های IRS 1-800پاسخ: نحوه تهیه یک فرد زنده در IRS:
1 - با شماره تلفن IRS رایگان در تماس بگیرید 1-800-829-1040 یا 1-800-829-7650
دو - گزینه را انتخاب کنید '1' برای زبان انگلیسی
3 - گزینه را انتخاب کنید 'دو' برای مالیات های درآمد شخصی
4 - گزینه را انتخاب کنید '1' برای فرم - تاریخ مالیات - پرداخت
5 - گزینه را انتخاب کنید '4' برای همه س OTHERالات دیگر
6 - گزینه را انتخاب کنید 'دو' برای همه س OTHERالات دیگر
7 - سپس به یک نماینده مالیات IRS منتقل خواهید شد
توجه: با فشار دادن شماره '0' در طول تماس ، شما را به خدمات مشتری نمی رساند.

شماره تلفن های IRS - چگونه می توان با یک نماینده IRS سریع صحبت کرد! شماره تلفن های IRS - چگونه می توان با یک نماینده IRS سریع صحبت کرد!
frigidaire کد خطای یخچال sy ef

شماره تلفن های IRS از 7 صبح تا 7 عصر به وقت محلی - دوشنبه تا جمعه باز است.

سریعترین راه برای گفتگو با یک شخص در IRS:

  • زنگ زدن 1-800-829-1040
    - گزینه ها را انتخاب کنید 1 - 2 - 1 - 4 - 2
    شماره ای که باید بخاطر بسپارید1-2-1-4-2
    دانستن اعداد مناسب برای فشار دادن شما را به سرعت به نمایندگی IRS می رساند و مجبور نیستید وقت خود را با گوش دادن به همه گزینه ها تلف کنید!

اطلاعات بیشتر از وب سایت IRS.gov ...

ثبت مالیاتپرداخت های IRS

بازپرداخت IRS - بازپرداخت من کجاست؟


نحوه حذف کانال در roku

اعتبارات و کسورات

اگر به شماره تلفن و اطلاعات IRS دیگر نیاز دارید ، به زیر مراجعه کنید.

در اینجا آنچه شما باید بدانید قبل از تماس با IRS است در اینجا آنچه شما باید بدانید قبل از تماس با IRS است

شماره های تلفن IRS - همه 1800 شماره شماره های تلفن IRS - همه 1800 شماره

شماره تلفن های IRS برای افراد و مشاغل شماره تلفن های IRS برای افراد و مشاغل


نحوه تعمیر ضربانها یک طرف ساکت است