کد خطای پمپ حرارتی کولر گازی لنوکس مینی اسپلیت

برای یافتن کدهای خطای تهویه مطبوع Lennox mini به کمک نیاز دارید؟ کدهای خطا می توانند در واحد داخلی یا خارجی نمایش داده شوند. برخی از کدهای خطا معانی مختلفی دارند. دانستن معنی هر کد خطا می تواند به شما در عیب یابی و رفع واحد AC Lennox کمک کند. در زیر کدهای خطای AC Lennox برای واحدهای داخلی و خارجی را مشاهده خواهید کرد. ما برای عیب یابی چه بخشی باید تعویض شود ، نمودارهای فلو ارائه کرده ایم. برای هر مشکلی که در این صفحه پوشش داده نشده است ، اینجا است وب سایت صاحبان لنوکس ، و وب سایت عیب یابی لنوکس . توجه: قبل از استفاده از کدهای خطا به عنوان مرجع ، شماره مدل Lennox AC خود را بررسی کنید.

کدهای خطای تهویه مطبوع Lennox Mini Split کدهای خطای تهویه مطبوع Lennox Mini Splitپمپ های حرارتی و کولر گازی مینی اسپلیت لنوکس برای گرمایش و سرمایش فضاها مانند اتاق های الحاقی که نصب و گسترش کانال ها امکان پذیر نیست ایده آل هستند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد نصب سیستم تقسیم را انتخاب می کنند. تمام کدهای خطای AC Lennox که ممکن است در صفحه نمایش شما نشان داده شوند در زیر هستند.

کدهای خطای AC Lennox MS8 SERIES

کد خطای کولر گازی لنوکس = C5 بلوز کنترل داخلی وجود ندارد

کد خطای کولر گازی لنوکس = خرابی E0 EEPROMکد خطای کولر گازی لنوکس = خرابی EE EEPROM

کد خطای کولر گازی لنوکس = E1 خرابی ارتباط بین واحد داخلی و واحد خارجی

کد خطای کولر گازی لنوکس = محافظت در برابر یخ زدگی سیم پیچ داخلی - کلیه عملکردهای سیستم به جز فن داخلی خاتمه می یابدکد خطای کولر گازی لنوکس = E3 انسداد سیم پیچ در فضای باز یا مبرد کم به دلیل نشت

کد خطای کولر گازی لنوکس = E4 محافظت از درجه حرارت خط تخلیه

کد خطای کولر گازی لنوکس = حفاظت از اضافه جریان کمپرسور E5

کد خطای کولر گازی لنوکس = E6 خرابی ارتباط بین واحد داخلی و واحد خارجی

کد خطای کولر گازی لنوکس = محدوده بالا و پایین FH ضد یخ

کد خطای کولر گازی لنوکس = سیم پیچ داخلی FO در حال جمع کردن مبرد است

کد خطای کولر گازی لنوکس = F1 سنسور محیط داخلی (RT1) باز یا اتصال کوتاه است

کد خطای کولر گازی لنوکس = F2 سنسور سیم پیچ داخلی (RT2) باز یا اتصال کوتاه است

کد خطای کولر گازی لنوکس = F3 سنسور محیط باز (RT4) باز یا اتصال کوتاه

کد خطای کولر گازی لنوکس = F4 سنسور سیم پیچ در فضای باز (RT3) باز یا اتصال کوتاه

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای F5 سنسور خط تخلیه (RT5)


چرا تلویزیون من صدا دارد اما تصویری ندارد

کد خطای کولر گازی لنوکس = مسئله محدودیت بیش از حد کمپرسور F6

کد خطای کولر گازی لنوکس = F8 مسئله حد مجاز بالا

کد خطای کولر گازی لنوکس = F9 دمای خط تخلیه خیلی زیاد است

کد خطای کولر گازی لنوکس = محافظت در برابر اصلاح ضریب قدرت HC

کد خطای کولر گازی لنوکس = برفک زدایی H1 (فقط پمپ حرارتی)

کد خطای کولر گازی لنوکس = سو sensor عملکرد سنسور حفاظت از اضافه بار کمپرسور H3 (CT1.2)

کد خطای کولر گازی لنوکس = H4 کمپرسور محافظت از دمای بالا

کد خطای کولر گازی لنوکس = H5 ماژول ماژول قدرت هوشمند (IPM)

کد خطای کولر گازی لنوکس = فن داخلی H6 ارتباط برقرار نمی کند

کد خطای کولر گازی لنوکس = عدم تطابق واحد داخلی و خارجی LP

کد خطای کولر گازی لنوکس = سو3 عملکرد موتور فن خارجی DC L3

کد خطای کولر گازی لنوکس = L9 محافظت از ضریب قدرت

کد خطای کولر گازی لنوکس = PH محافظت در برابر ولتاژ بالا

کد خطای کولر گازی لنوکس = PL حفاظت از ولتاژ پایین

کد خطای AC Lennox MPA012S4S-1L

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای EO Outdoor EEPROM

کد خطای کولر گازی لنوکس = E2 خطای ارتباطی بین واحد خارجی و کلیه واحدهای داخلی

کد خطای کولر گازی لنوکس = E3 خطای ارتباطی بین کنترل اصلی واحد بیرونی و کنترل IPM

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای سنسور E4 Temp

کد خطای کولر گازی لنوکس = E5 حفاظت از ولتاژ بالا یا پایین

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای دور فن E8 Outdoor DC

کد خطای کولر گازی لنوکس = F1 دما داخلی خروجی سیم پیچ شماره 1 ، خطای سنسور

کد خطای کولر گازی لنوکس = F2 دما داخلی خروجی سیم پیچ شماره 2 ، خطای سنسور

کد خطای کولر گازی لنوکس = F3 دما داخلی خروجی سیم پیچ شماره 3 ، خطای سنسور

کد خطای کولر گازی لنوکس = F4 دما داخلی خروجی سیم پیچ شماره 4 ، خطای سنسور

کد خطای کولر گازی لنوکس = F5 دما داخلی خروجی سیم پیچ شماره 5 ، خطای سنسور

کد خطای کولر گازی لنوکس = دمای خروجی سیم پیچ شماره 6 F6 ، خطای سنسور

کد خطای کولر گازی لنوکس = P1 سوئیچ فشار بالا باز است

کد خطای کولر گازی لنوکس = P2 کلید کم فشار باز است


هدفون بی سیم فقط در یک گوش کار می کند

کد خطای کولر گازی لنوکس = P3 فضای اضافی کمپرسور در فضای باز احساس شد

کد خطای کولر گازی لنوکس = P4 دمای بالا در خط تخلیه کمپرسور حس می شود

کد خطای کولر گازی لنوکس = P5 درجه حرارت بالا در سیم پیچ بیرونی احساس می شود

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای Lpe Inverter ماژول (IPM)

کدهای خطای کوچک تقسیم جهانی Lennox

توجه: تمام واحدهای داخلی یا با نمایشگر دیجیتال LED یا با کد های فلش ، اطلاعات کد خطا را ارائه می دهند.
کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای EEPROM واحد داخلی E0

کد خطای کولر گازی لنوکس = E1 خطای ارتباطی بین واحد داخلی و واحدهای خارجی

کد خطای کولر گازی لنوکس = E3 خطای دور فن داخلی

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای سنسور دمای هوای E4 Indoor Return

کد خطای کولر گازی لنوکس = E5 خطای سنسور دمای سیم پیچ داخلی

کد خطای کولر گازی لنوکس = مبرد کم EC

کد خطای کولر گازی لنوکس = EE زنگ هشدار سطح آب بالا

کد خطای کولر گازی لنوکس = F0 اضافه بار جریان در فضای باز احساس شد

کد خطای کولر گازی لنوکس = F1 خطای سنسور دمای محیط در فضای باز

کد خطای کولر گازی لنوکس = F2 خطای سنسور دمای سیم پیچ بیرونی

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای سنسور دمای تخلیه کمپرسور F3

کد خطای کولر گازی لنوکس = F4 خطای EEPROM واحد بیرونی

کد خطای کولر گازی لنوکس = F5 خطای دور فن واحد بیرونی

کد خطای کولر گازی لنوکس = P0 خطای IPM ماژول اینورتر

کد خطای کولر گازی لنوکس = P1 محافظت در برابر ولتاژ بالا یا پایین

کد خطای کولر گازی لنوکس = P3 قفل کردن درجه حرارت پایین در فضای باز

کد خطای کولر گازی لنوکس = خطای درایو کمپرسور P4

کد خطای کولر گازی لنوکس = سوئیچ فشار بالا یا فشار کم کمپرسور P6 باز است

(برچسب واحد داخلی نشان داده شده است - همه واحدهای داخلی 24/09)

قطعات AC لنوکس قطعات کولر گازی لنوکس

کد خطای AC Lennox - واحدهای داخلی 1 کد خطای AC Lennox - واحدهای داخلی 1

کد خطای AC لنوکس - واحدهای داخلی 2 کد خطای AC لنوکس - واحدهای داخلی 2

خطای واحد داخلی Lennox خطا کد E0

کد خطای واحد داخلی Lennox ACE0

خطای واحد داخلی Lennox AC کد خطا E1 کد خطای واحد داخلی Lennox ACE1

خطای واحد داخلی Lennox AC کد خطا E3 کد خطای واحد داخلی Lennox ACE3

خطای واحد داخلی Lennox AC کد خطا E4 کد خطای واحد داخلی Lennox ACE4

خطای واحد داخلی Lennox AC کد خطای E5 کد خطای واحد داخلی Lennox ACE5

خطای واحد داخلی Lennox AC خطای کد EC کد خطای واحد داخلی Lennox ACEC

خطای واحد داخلی Lennox AC خطای کد F2

کد خطای واحد داخلی Lennox ACF2

خطای واحد داخلی Lennox خطای کد F3 کد خطای واحد داخلی Lennox ACF3

خطای واحد داخلی Lennox خطای کد F4 کد خطای واحد داخلی Lennox ACF4

خطای واحد داخلی Lennox AC خطای کد F5 کد خطای واحد داخلی Lennox ACF5

کد خطای صفحه اصلی AC Lennox صفحه نمایش LED 1 لنوکس ACکد خطای صفحه اصلیصفحه نمایش LED 1

کد خطای صفحه اصلی AC Lennox صفحه نمایش LED 2 لنوکس ACکد خطای صفحه اصلیصفحه نمایش LED 2

کد خطای صفحه اصلی Lennox AC LED 1 لنوکس ACصفحه اصلی کد خطا LED1

کد خطای صفحه اصلی Lennox AC LED 3 لنوکس ACصفحه اصلی کد خطا LED3

کد خطای Lennox AC Main Board LED 2

لنوکس ACصفحه اصلی کد خطا LEDدو

کد خطای Lennox AC Main Board LED 5 لنوکس ACصفحه اصلی کد خطا LED5

کد خطای اصلی صفحه اصلی Lennox AC LED 6 لنوکس ACصفحه اصلی کد خطا LED6

ورودی و خروجی ولتاژ DC فن فن AC Lennox لنوکس ACولتاژ موتور فن فنورودی و خروجی

عیب یابی موتور فن AC Lennoxلنوکس ACعیب یابی موتور فن

رویه های نصب و خدمات Lennox MS8 SERIES: دستی برای کدهای خطای داخلی و خارجی

راهنمای تهویه مطبوع LENNOX SPLIT به صورت PDF اینجا.
برای شماره مدلهای LI012CI-160P432، LI012CO-160P432، LI018CI-160P432، LI018CO-160P432، LI024CI-160P432، LI024CO-160P432، LI012HI-160P432، LI012HO-160P432، 160I4401، LI012CI-160P432، LI012CO-160P432، LI012CI-160P432 .


بازوی اسپری ماشین ظرفشویی kenmore نمی چرخد

دفترچه خدمات LENNOX MINI-SPLIT SYSTEMS
دفترچه راهنمای سرویس مینی تقسیم Lennox PDF در صورت نیاز به عیب یابی بیشتر در اینجا است.

دفترچه راهنمای سرویس LENNOX برای تهویه مطبوع اتاق (نوع تقسیم اینورتر) PDF اینجا است.
دفترچه راهنما فقط برای مدلهای زیر قابل استفاده است - LNIV2610، LNIV3510، LNIV5010، LNIV6510.

اگر به شماتیک بیشتر یا روشهایی برای عیب یابی واحد AC Lennox خود نیاز دارید ، لطفاً در زیر نظر بگذارید و ما به شما کمک خواهیم کرد.