لوازم جانبی گوشت

دنده بزرگ تخم مرغ سبز / رست - ضد زنگ (XXL ، XL ، L ، M ، S)

دنده بزرگ تخم مرغ سبز / رست - ضد زنگ (XXL ، XL ، L ، M ، S)