مکانیکی

یخچال دارای نیرو و چراغ است اما هوای سرد را نمی وزد

یخچال سرد نمی شود؟ یخچال هوای سرد را نمی وزد؟ چراغ های یخچال شما روشن است ، صدای دمیدن فن را در یخچال می شنوید ، اما هوا سرد نیست. اگر این وضعیت شماست ، احتمالاً تعمیر کار یک کار ساده و راحت است. هنگامی که یخچال شما چراغ روشنایی دارد ، ... یخچال دارای نیرو و چراغ است اما هوای سرد را نمی وزد ادامه مطلب »