تعمیر اجاق مایکروویو

نحوه تعمیر اجاق مایکروویو که کار نمی کند

اگر اجاق مایکروویو شما به درستی کار نمی کند ، در اینجا چند نکته برای عیب یابی آورده شده است. اگر مایکروویو 'بدون برق' روشن نشود ، این می تواند به معنی مشکل خروجی GFCI ، فیوز دمیده شده یا سوئیچ بد درب باشد. اگر در در مایکروویو را محکم کوبیده باشید ، صدای وزوز مایکروویو را می شنوید که گرم نمی شود ، می بینید ... نحوه تعمیر اجاق مایکروویو که کار نمی کند ادامه مطلب »