Napoleon Prestige Pro

کوره گازی Napoleon PRO500RSIBNSS3 Prestige PRO 500 ، 6 مشعل - NG ، روتیسری مادون قرمز

گریل مستقل 67 اینچ با صدای سیزل مادون قرمز Zoneâ ؟؟ ¢ Napoleon's Prestige PRO Series PRO500RSIB ثابت می کند که اتومبیل ها تنها چیزی نیستند که دارای یک سبک و عملکرد در یک بسته هستند. این کوره براق مانند نام خود ظاهر و عملکردی دارد. حرفه ای. از هفتم

Napoleon Prestige Pro

کوره گازی Napoleon PRO500RSIBPSS3 Prestige PRO 500 ، 6 مشعل - LP ، روتیسری مادون قرمز

PRO500RSIBPSS3 | گریل گازی Napoleon Prestige PRO 500 ، 6 مشعل - LP ، روتیسری مادون قرمز