اجاق های پیتزا در فضای باز

Lynx LPZANG 30 'Napoli اجاق گاز پیتزا داخلی یا آشپزخانه - گاز طبیعی

اجاق گاز پیتزا سیاه گوش شما را به یک آشپز خانگی فوری تبدیل خواهد کرد. بچه های محله با پول در دستشان در جلوی حیاط شما صف می بندند. متوجه خواهید شد که کسی نیست که سطل های زباله را به بیرون می برد. این بچه های شما هستند که کارهای سرگرم کننده انجام می دهند