بازیافت

مبلمان بازیافت شده بشکه ویسکی و شراب

یک شرکت کوچک نجاری در سان دیگو در حال تهیه مبلمان بشکه بازیافت شده کاملاً زیبا از شراب و ویسکی است. شرکتی که این قطعات خیره کننده مبلمان بازیافتی را ایجاد می کند ، کارگاه مجارستان است. آنها بشکه های شراب و ویسکی می گیرند و صندلی ، عثمانی ، نیمکت ، صندلی های عاشقانه ، چهارپایه ، میزهای قهوه ، میزهای کناری و موارد دیگر ایجاد می کنند. آنها همچنین ... مبلمان بازیافت بشکه ویسکی و شراب دست ساز ادامه مطلب »