کد خطاهای یخچال - لیست کد خطای تمام مارک های یخچال

کد خطای یخچال برای همه مارک ها. اگر یخچال و فریزر شما در صفحه نمایش یک کد خطا نشان می دهد ، ما یک لیست جامع برای تعریف کد خطا در یخچال داریم بوش ، فریگیدر ، دادن ، حایر ، هیتاچی ، نقطه مهم ، کنمور ، ال جی ، MABE ، سامسونگ ، زیر صفر ، و گرداب یخچال اگر کد خطای یخچال نشان داده شده در یخچال شما در زیر یافت شده باشد ، این کد خطا به شما می گوید چه بخشی خراب است و باید بررسی یا جایگزین شود. دانستن اینکه کدام قسمت در یخچال شما خراب شده است به شما این امکان را می دهد که خودتان یخچال خود را خودتان تعمیر کنید

کدهای خطای یخچال - همه مارک های اصلی یخچال - همه کدهای خطا کدهای خطای یخچال - همه مارک های اصلی یخچال - همه کدهای خطااین لیست ممکن است شامل کد خطای خاص یخچال شما نباشد. اگر مارک یا کد خطای یخچال خود را پیدا نکردید ، لطفا به پایین صفحه بروید و از ما در نظرات زیر سال کنید. ما خوشحال خواهیم شد که با کد خطای یخچال به شما کمک کنیم. ما می توانیم به شما کمک کنیم تا مشکل خاص یخچال خود را عیب یابی کنید. این لیست بر اساس لیست کد خطاهای تولید کنندگان یخچال است.توجه: روی پیوند REFRIGERATOR BRAND NAME کلیک کنید تا به صفحه کد خطای مخصوص یخچال بروید تا کدها ، جزئیات و اطلاعات بیشتر مربوط به یخچال را ببینید.
آیا می توانم لباس های سفید و رنگی را مخلوط کنم؟

کد خطای یخچال ساید بای ساید بوش
کدهای خطای 'E'

کد خطای یخچال و فریزر Bosch E01 را نمایش می دهد
شرایط = سنسور دمای محفظه یخچال از کار افتاده است

کد خطای یخچال و فریزر بوش E02 را نمایش می دهد
شرایط = سنسور دمای محفظه فریزر معیوب است

کد خطای یخچال و فریزر Bosch E03 را نمایش می دهد
شرایط = سنسور دمای کشوی کنترل شده با دما معیوب استکد خطای یخچال Frigidaire

کد خطای یخچال Frigidaire = SY CE
شرط = خطای ارتباطی هنگام روشن شدن

کد خطای یخچال Frigidaire = 4
شرایط = اتصال دمپر را تشخیص نمی دهد

کد خطای یخچال Frigidaire = 5Y EF
شرایط = خرابی مدار فن اواپراتور

کد خطای یخچال Frigidaire = EF
شرایط = خرابی مدار فن اواپراتور

کد خطای یخچال Frigidaire = dF
شرایط = مدار یخ زدایی وجود ندارد

کد خطای یخچال Frigidaire = SH
شرایط = سنسور فریزر در صفحه نمایش فریزر کوتاه شده است

کد خطای یخچال Frigidaire = 5y CF
شرایط = قطع ارتباطات در هنگام روشن شدن

کد خطای یخچال Frigidaire = OP
شرایط = حسگر غذای تازه در نمایشگر غذای تازه (یخچال) باز است

کد خطای یخچال Frigidaire = SH
شرایط = حسگر غذای تازه که در نمایشگر غذای تازه (یخچال) قرار دارد

کد خطای یخچال Frigidaire = SY EF
شرایط = خرابی مدار فن اواپراتور

کد خطای یخچال Frigidaire = SY CF
شرایط = قطع ارتباطات در هنگام روشن شدن

Frigidaire Refrigerator = صفحه نمایش 'Sb' یا '5b' را در حالت Sabbath نشان می دهد.
حالت SB Sabbath

یخچال GE کد خطای یخچال GE

در بعضی از یخچالهای جنرال الکتریک ، یک خطای سبز روشن ، خطا یا کد عملکرد در صفحه کنترل نمایش داده می شود ...

کد خطای یخچال GE = CC
کنترل کننده های دما را بررسی کنید زیرا درجه حرارت برای یخچال درست نیست.

کد خطای یخچال GE = CI
یخ ساز را از نظر عملکرد مناسب بررسی کنید.

کد خطای یخچال GE = DF
در 48 ساعت هیچ جریانی از مدار یخ زدایی عبور نمی کند.

کد خطای یخچال GE = dE
سیستم یخ زدایی طی 24 ساعت گذشته به درستی کار نکرده است.

کد خطای یخچال GE = FF
غذای منجمد را از نظر ذوب بررسی کنید زیرا دما بیش از حد افزایش می یابد.

کد خطای یخچال GE = PF
برق یخچال و فریزر از قطعی برق یا موارد مشابه دیگر قطع شده است.

کد خطای یخچال GE = tC
اگر نمایشگر دما tC را نشان دهد (می تواند شبیه EC باشد ، وارونه F با C باشد) ، این یک کد خطا نیست ، این تنظیمات Turbo Cool (tC) است.

کد خطای یخچال GE = tF
اگر نمایشگر دما یک tF را نشان می دهد (می تواند مانند EF ، یک وارونه F با F باشد) ، این یک کد خطا نیست ، این تنظیم Turbo Freeze (tF) است.

کد خطای یخچال GE = 88 یا 89
افزایش احتمالی برق / مسئله برق

کد خطای یخچال GE = CC
دمای فریزر خیلی گرم است

کد خطای یخچال GE = CI
یخ ساز به درستی کار نمی کند

کد خطای یخچال GE = dE
خطای سیستم یخ زدایی

کد خطای یخچال GE = DF
در 48 ساعت هیچ جریانی از مدار یخ زدایی عبور نمی کند

کد خطای یخچال GE = E2
خطای اصلی صفحه کنترل

کد خطای یخچال GE = FF
دمای فریزر بیش از 2 ساعت بیش از حد نرمال بوده است

کد خطای یخچال GE = HRS
واحد در یخ زدایی گیر کرده است

کد خطای یخچال حایر

خطای یخچال و فریزر Haier کد F1
سنسور یخچال

خطای یخچال و فریزر Haier کد F3
سنسور محیط

خطای یخچال و فریزر Haier کد F5
سنسور یخ زدایی

خطای یخچال و فریزر Haier کد F2
سنسور فریزر

خطای یخچال و فریزر Haier کد F6
سنسور یخ ساز

خطای یخچال و فریزر Haier کد E1
موتور فن فریزر

خطای یخچال و فریزر Haier کد E2
موتور فن خنک کننده

کد خطای یخچال و فریزر Haier Ed
سیستم گرمایشی یخ زدایی

کد خطای یخچال و فریزر Haier Er
خرابی های یخ ساز

کد خطای یخچال حایر Eh
سنسور رطوبت

عیب یابی کدهای خطای یخچال هیتاچی

کد خطای یخچال هیتاچی = F3 01
درب فریزر به درستی بسته نشده است

کد خطاهای یخچال هیتاچی = F3 02
درب یخچال به درستی بسته نشده است

کدهای یخچال Hotpoint

کد خطای یخچال Hotpoint کد E1
خطای سنسور یخچال

کد خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E2
خطای سنسور فریزر

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E3
خطای سنسور یخ زدایی

کد خطای یخچال Hotpoint کد E4
خطای سنسور یخ زدایی یخچال

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E5
خطای سنسور یخ زدایی فریزر

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E6
خطای اصلی صفحه کنترل و صفحه نمایش

خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E7
خطای سنسور دمای محیط

کد خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E8
خطای سنسور دمای محیط

کد خطای یخچال و فریزر Hotpoint کد E9
هشدار دمای بالا فریزر

کد خطای یخچال Hotpoint کد E0
خطای یخ ساز (در صورت نصب)

کد خطای یخچال و فریزر Hotpoint EE
خطای مدار یخ ساز (در صورت نصب)

کدهای یخچال و فریزر Kenmore

کد خطای یخچال Kenmore = 1F یا اگر است
صفحه کنترل اصلی بیش از 114 ثانیه سیگنال بازخورد از موتور فن یخ را از دست داد

کد خطای یخچال و فریزر Kenmore = Er FF
فن اواپراتور از کار افتاد

کد خطای یخچال Kenmore = Er FS
خطای سنسور فریزر

کد خطای یخچال Kenmore = Er rS
خطای سنسور یخچال

کد خطای یخچال Kenmore = F dS
سنسور یخ زدایی فریزر

کد خطای یخچال Kenmore = r dS
سنسور یخ زدایی یخچال

کد خطای یخچال Kenmore = Er HS
سنسور رطوبت

کد خطای یخچال Kenmore = Er IS
سنسور یخ ساز

کد خطای یخچال Kenmore = Er SS
سنسور انبار

کد خطای یخچال Kenmore = Er rt
سنسور دمای اتاق

کد خطای یخچال Kenmore = Er It
خطای سیستم در داخل یخ ساز

کد خطای یخچال Kenmore = Er gF
کد خطای جریان سنج

کد خطای یخچال Kenmore = F dH
سنسور در یخ زدایی بیش از 40F را دریافت نکرد

کد خطای یخچال Kenmore = r dH
سنسور بیش از 40F را دریافت نکرد

کد خطای یخچال Kenmore = Er 1F
فن محفظه یخ از کار افتاد

کد خطای یخچال و فریزر Kenmore = Er IF
فن محفظه یخ از کار افتاد

کد خطای یخچال Kenmore = Er CF
موتور فن کندانسور معیوب است

کد خطای یخچال Kenmore = Er CO
خطای ارتباطی

کدهای یخچال LG

کد خطای یخچال LG OF F یا O FF
یخچال در حالت نمایش است

خطای یخچال LG کد 1F یا F1
خطا Ice Blower Fan یا Ice Maker Motor است

خطای یخچال LG کد 22
روی صدا کلیک کنید = رله کمپرسور را تعمیر یا بررسی کنید

خطای یخچال LG کد 67
خطا Gap in Door یا کاملا بسته بندی شده در یخچال است

کد خطای یخچال LG 15 یا Er 15 است
خطا یخ ساز فن فن است

کد خطای یخچال LG Er dH
خطا Defrost Heater یا PCB یا Fuse است

کد خطای یخچال LG FS است
خطا خطای سنسور فریزر است

کد خطای یخچال LG Er rF
خطا ناهنجاری موتور فن است

کد خطای یخچال LG Er rS
خطا خطای سنسور یخچال است

کد خطای یخچال LG FF
خطا موتور فن فریزر است

کد خطای یخچال و فریزر LG F dS
خطا سنسور یخ زدایی فریزر است

کد خطای یخچال LG r dS
خطا سنسور یخ زدایی یخچال است

کد خطای یخچال LG Er HS
خطا سنسور رطوبت است

کد خطای یخچال LG IS است
خطا سنسور یخ ساز است

کد خطای یخچال LG SS است
Error is Pantry Sensor = (شربت خانه کشوی اغذیه فروشی است)

کد خطای یخچال و فریزر LG Er rt
خطا سنسور دمای اتاق است

کد خطای یخچال LG Er It
خطا خطای سیستم در داخل یخ ساز است

کد خطای یخچال LG Er gF
خطا کد خطای جریان سنج است

کد خطای یخچال و فریزر LG F dH
Error is Sensor در Defrost بیش از 40F را دریافت نکرد

کد خطای یخچال LG r dH
خطا است سنسور بیش از 40F را ندارد

کد خطای یخچال ال جی IF است
خطا فن طرفدار محفظه یخی است

کد خطای یخچال LG 1F است
خطا فن طرفدار محفظه یخی است

کد خطای یخچال LG Er FF
خطا در فن اواپراتور انجام نشد

کد خطای یخچال LG CF است
Error is کندانسور فن موتور معیوب است

کد خطای یخچال و فریزر LG Is CO
خطا خطای ارتباطی است

کمک بیشتر برای کلیه یخچال های ال جی

یخچال ال جی در حالت نمایش دمو

شناسه صفحه پنل کنترل یخچال ال جی

عیب یابی و کد خطا یخچال MABE

خطای یخچال MABE = دکمه انتخاب دما کار نمی کند.
یخچال و فریزر کنترل دما در یک مکان گرمتر قرار می گیرد: این طبیعی است.
هنگامی که کنترل دما یخچال و فریزر در سطح گرمتری تنظیم می شود ، دما خاموش می شود.

خطای یخچال MABE = کمپرسور یخچال برای مدت طولانی کار می کند یا مرتباً شروع و متوقف می شود.
هوای گرم یا باز شدن مكرر درها باعث این امر می شود.
درب باز مانده است ، غذایی را که در را باز نگه می دارد بررسی کنید.

خطای یخچال MABE = بو داخل یخچال MABE.
بویایی که غذا به یخچال منتقل می کند: غذاهای با بوی شدید باید پوشانده شوند.

خطای یخچال MABE = در کف آشپزخانه یا پایین فریزر یخچال من آب وجود دارد.
مکعب های یخی که در شیار یخی گیر کرده اند.
تکه های یخ را با استفاده از یک قاشق چوبی به مخزن سطل یخ بکشید.

خطای یخچال MABE = در غذای منجمد یخچال من بلورهای یخ یا یخ وجود دارد
در را باز بگذارید ، بسته ای را در داخل باز یا مسدود نگه دارید بررسی کنید.

خطای یخچال MABE = در خارج از یخچال من رطوبت وجود دارد.
در دوره های مرطوب طبیعی: سطح را خشک کنید.

خطای یخچال MABE = در فریزر یخچال من درخشش نارنجی وجود دارد.
بخاری یخ زدایی روشن است: این طبیعی است.

خطای یخچال MABE = محفظه غذای تازه یا فریزر یخچال گرم است و خنک کننده نیست.
کنترل دما در موقعیت سردترین یا سردترین حالت قرار نمی گیرد.

خطای یخچال MABE = رطوبت داخل یخچال MABE.
درب به طور مداوم یا برای مدت طولانی باز می شود.

خطای یخچال MABE = تقسیم بین محفظه غذای تازه و فریزر در یخچال احساس گرما می کند.
مایع گرم خودکار صرفه جویی در مصرف انرژی در قسمت جلوی فریزر جریان دارد: این به جلوگیری از تراکم در خارج کمک می کند.

خطای یخچال MABE = یخ ساز روی یخچال من کار نمی کند.
تکه های یخ گیر شده در یخ ساز (چراغ سبز نشانگر چشمک می زند): یخ ساز را خاموش کنید ، مکعب ها را بردارید و یخ ساز را روشن کنید.

خطای یخچال MABE = نور داخلی یخچال MABE کار نمی کند.
در تماس الکتریکی جریان وجود ندارد.

خطای یخچال MABE = درب یخچال MABE به درستی بسته نمی شود.
مهر و موم لولای درب گیر کرده یا خم شده است.

خطای یخچال MABE = دمای واقعی با آنچه در یخچال برنامه ریزی شده برابر نیست.
چرخه یخ زدایی در حال انجام است.
ممکن است غذای گرم در یخچال و فریزر معرفی شده باشد: 24 ساعت فرصت دهید تا سیستم تثبیت شود.

خطای یخچال MABE = غذای موجود در یخچال MABE در منطقه خنک نشده یا یخ زدایی آسیب ندیده است.
دما را افزایش دهید و غذا را به قسمت صحیح داخل یخچال منتقل کنید.

خطای یخچال MABE = یخچال و فریزر من مانند صدای خش خش صدا را ایجاد می کند.
در باز است ، در را ببندید.

خطای یخچال MABE = یخچال همچنان کار می کند اما دمای هوا خوب است.
در حالی که درب باز است کمپرسور را روشن نگه می دارد.

خطای یخچال MABE = یخچال و فریزر MABE مرتعش شده یا لرزیده است.
غلتک ها نیاز به تنظیم دارند.

خطای یخچال MABE = هوا در ته یخچال احساس گرما می کند.
هوا برای خنک کردن کمپرسور جریان می یابد.

کد خطای یخچال سامسونگ

یخچال سامسونگ کد خطای O FF / OF
وارد حالت خنک یا آزمایشی شوید

کد خطای یخچال و فریزر Samsung 88 88
یخچال را به مدت 1 دقیقه از برق جدا کنید - برای پاک کردن کد خطا دوباره به برق متصل شوید.

خطای یخچال سامسونگ کد 1 E:
خطای سنسور فریزر.

خطای یخچال سامسونگ کد 2 E:
خطای سنسور فریزر.

خطای یخچال سامسونگ کد 4 E:
خطای سنسور یخ زدایی فریزر.

خطای یخچال سامسونگ کد 5 E:
خطای سنسور یخ زدایی یخچال.

خطای یخچال سامسونگ کد 6 E:
خطای سنسور محیط.

خطای یخچال سامسونگ کد 8 E یا 39 E:
خطای سنسور یخ ساز.

خطای یخچال سامسونگ کد 21 E:
خطای فن فریزر.

خطای یخچال سامسونگ کد 22 E:
خطای فن یخچال.

خطای یخچال سامسونگ کد 23 E:
خطای فن کندانسور.

خطای یخچال سامسونگ کد 24 E:
خطای یخ زدایی فریزر.

خطای یخچال سامسونگ کد 25 E:
خطای یخ زدایی یخچال.

خطای یخچال سامسونگ کد 26 E یا 39 E:
خطای عملکرد یخ ساز.

کدهای خطای یخچال سامسونگ کد 83E ، 85E یا 86E:
مربوط به ولتاژ و دریافت جریان در اینورتر PBA است.

برای همه یخچال های سامسونگ کمک بیشتری کنید

صفحه یخچال سامسونگ چشمک می زند - نمایش خط یا خط

نمایشگر خط یخچال و فریزر سامسونگ خط خط

یخچال و فریزر سامسونگ - حالت آزمایشی - نحوه خاموش کردن

یخچال ساز یخچال مدل RS سامسونگ با یخ پر نمی شود

راهنمای عیب یابی یخچال سامسونگ برای مدل های RFG29PHDBP ، RFG29PHDPN ، RFG29PHDRS ، RFG29PHDWP

کد خطای یخچال فریزر زیر صفر

کد خطای یخچال زیر صفر EC40 یا EC50 = چشمک زدن نور سرویس
EC40: فریزر بیش از حد کمپرسور در حال اجرا است
EC50: کمپرسور بیش از حد یخچال در حال کار است

کد خطای یخچال زیر صفر EC21 EC24
شماره عملکرد یخ زدایی

کد خطای یخچال زیر صفر: سرویس EE (چشمک زن)
خرابی ترمیستور محفظه یخچال و فریزر

کد خطای یخچال زیر صفر: 38 سرویس (چشمک زن)
چندین بار کارکرد بیش از حد کمپرسور یا خرابی ترمیستور اواپراتور یخچال Sub Zero

کد خطای یخچال زیر صفر: 38 سرویس (ثابت ، چشمک زن نیست)
چندین بار کارکرد بیش از حد کمپرسور یا خرابی ترمیستور اواپراتور یخچال Sub Zero

کد خطای یخچال زیر صفر: سرویس EE (چشمک زن) 38
خطای ترمیستور محفظه فریزر SubZero

کد خطای یخچال زیر صفر: 00 Service (Flashing) EE
خرابی ترمیستور محفظه یخچال SubZero

کد خطای یخچال زیر صفر: 00 ICE (چشمک زن) 38
انرژی دهنده شیر آب بیش از 15 ثانیه - سیستم یخ ساز زیر صفر غیرفعال شده است

کد خطای یخچال زیر صفر: -20
گسل ترمیستور منطقه / محفظه

کد خطای یخچال زیر صفر: 55
منطقه / ترمیستور محفظه کوتاه شده است

کد خطای یخچال زیر صفر: Su
سیم آبی کابل نمایشگر قطع نشده است

کد خطای یخچال زیر صفر: -88
سیم قرمز سیم کابل نمایشگر قطع یا معیوب است

کد خطاهای یخچال و فریزر Whirlpool

کد خطای یخچال Whirlpool: 6 در صفحه یخچال چشمک می زند
به یخچال اجازه دهید تا خودش به دمای هوا برگردد

کد خطای یخچال Whirlpool: 6 در صفحه نمایش یخچال
خطای رایانه ای

کد خطای یخچال Whirlpool: d در نمایشگر یخچال
دمپر هوا گیر کرده است

کد خطای یخچال Whirlpool: C روی نمایشگر یخچال
خرابی ترمیستور محفظه یخچال (سنسور دما)

کد خطای یخچال Whirlpool: C روی صفحه نمایش فریزرها
خرابی ترمیستور محفظه فریزر

کد خطای یخچال Whirlpool: CF روی صفحه نمایش فریزرها
خرابی ارتباط بین برد کنترل اصلی و کنترل رابط کاربر

کد خطای یخچال Whirlpool: خواندن دمای 18F درجه روی صفحه نمایش فریزرها
شرایط دمای بیش از حد

برای همه یخچال های چرخشی ، بیشتر کمک کنید

عیب یابی و راهنمای کاربر یخچال درب فرانسوی Whirlpool

راهنمای تعمیر یخچال و فریزر

کمک بیشتر برای همه یخچال و فریزرها

صفحه نمایش یخچال خالی است و کار نمی کند - نحوه تنظیم مجدد آن

آب سردکن یخچال کار نمی کند - نحوه رفع مشکل

یخچال دارای نیرو و چراغ است اما هوای سرد را نمی وزد

چگونه می توان تجمع یخ را در یخچال خود رفع کرد

نحوه تعمیر یخچال پر سر و صدا

فریزر سرد است اما یخچال گرم است

راهنمای عیب یابی یخچال DIY

چگونه یخچال را خنک نکنیم؟

دفترچه راهنمای تعمیر سرویس یخچال و فریزر

قطعات یخچال به قطعات یخچال نیاز دارید؟
بیش از 50،000 قطعه تعویض یخچال جدید و تخفیف دار برای همه مدلهای یخچال و فریزر.

آیا برای یافتن تعریف کد خطا برای یخچال خود به کمک نیاز دارید؟ سوال خود را در زیر بپرسید و ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم.