ایمنی

چند بار نیاز به تعویض آتش خاموش است؟

برای ایمنی در برابر آتش در خانه یا محل کار شما کپسول آتش نشانی لازم است. خاموش کننده ها دارای گاز غیر قابل احتراق در داخل هستند. این گاز یک مایع یا پودر شیمیایی غیر قابل احتراق است که تحت فشار ثابت است. یک کپسول آتش نشانی می تواند باعث کاهش فشار شود. اگر کپسول آتش نشانی از بین برود ، این باعث می شود که کپسول آتش نشانی کاملاً بی فایده باشد. اگر آتش سوزی اتفاق بیفتد ... چند بار خاموش کننده های آتش نیاز به جایگزینی دارند؟ ادامه مطلب »