لوازم جانبی سینک ظرفشویی

APP5U5000 | ضمانت تمدید 5 ساله New Leaf Service Pro برای لوازم زیر 5000 دلار (بدون شستشوی بار جلو ، نه برای استفاده تجاری)

Peace of Mind from New Leaf ServicePRO Service Service 5 سال پوشش خرید را فراهم می کند. این طرح یک روش اقتصادی برای تمدید ضمانت قطعات و قطعات کارخانه سازنده محصول شماست. حتی بهترین محصولات در نهایت می توانند از کار بیفتند